Ýouzen header picture

This is the placeholder site for our server Youzen, which handles a variety of custom web sites, software development, project file storage and pretty much all the random work which just doesn't have another place to go.

Tämä on Youzen-palvelin, joka pyörittää koko joukkoa web-sivustoja, ohjelmistokehitysprojekteja, tiedostosäilöjä ja kaikenlaista muuta toimintaa jolle ei muuta palvelinta ole.


B2 ry minilogo
Server operated by / Palvelinta pyörittää Säätöyhteisö B2 ry